ბათუმის რეფერალური სავადმყოფო

შესრულებური სამუშაო:

ქ. ბათუმი – 110 ადგილიანი მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობა.