ბათუმი პალმა რეზიდენსი

შესრულებული სამუშაო:

  • გათბობა-გარილების სისტემის მოწყობა,
  • წყალსადენ-კანალიზაციის სისტემა,
  • სახანძრო კვამლგამწოვი  სისტემა
  • სახანძრო მილგაყვანილობისა და შიდა ჰიდრატების მოწყობა