ქობულეთის რეფერალური სავადმყოფო

ქ.ქობულეთი – 70 ადგილიანი მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობა.