პანორამა თბილისი

მიმდინარე სამუშაო:
დიზელის საწვავის მიწოდება და უკუსვლა სარდაფიდან -3,65 ნიშნულიდან +52,63 ნიშნულზე საქვაბემდე და დიზელგენერატორებამდე.